Senior Cohousing

  • neboli kolektivní bydlení pro lidi důchodového věku.
  • Je to velmi důstojná a moderní alternativa domovu pro seniory či žití doma bez pomoci.
  • Senior couhousing je založen na aktivitě seniorů a vzájemné pomoci. Lidé zde pokračují ve svém dosavadním životě a sociálním prostředí.
  • Senior cohousing v našem podání dává možnost důstojného stáří v srdci přírody s vlastní zahrádkou.
  • Každý projekt obsahuje administrativní a společenskou budovu.
  • Krásné, moderní, bezbariérové a nízkonákladové bydlení.
  • Volitelné aktivity jako třeba: společné výlety, kulturní akce a jiné zpestření všedních dní.
  • Lékařská péče zajištěna stejně tak jako nakupování.


Vizualizace bezbarierového interiéru projekt Okres Zlín


Cohousing - slovo, jehož význam mnozí znát nebudou, avšak ve světě se jedná o již zavedený druh bydlení, které získalo dobrý zvuk i v oboru realit. Jedná se o koncept blízkého sousedského bydlení. Jeho výhodou je, že prostory poskytují jak soukromé části bydlení, tak i společné prostory, kde lidé mohou trávit společný čas. Bydlení v cohousingu je společné bydlení založené na respektování vlastního soukromí. Tomuto vztahu odpovídá i prostorové uspořádání jednotlivých domů či bytů. Vše je uspořádáno tak, aby navržené obytné prostředí podporovalo vznik dobrých sousedských vztahů.

Co tedy dělá cohousing tak výjimečným? Obyvatelé budoucího cohousingu by se měli seznámit již při výstavbě nebo tvorbě dokumentace. Optimálně by měla být utvořena komunita 50 lidí, pro cohousing seniorů 20 - 30 lidí. Obyvatelé do tohoto společenství vstupují dobrovolně. Stejně tak i míru zapojení do společenského života si každý může zvolit dle své představy. K její realizaci mohou obyvatelé využívat společných prostorů a vybavení. Jejich rozsah si každé společenství určuje samo. Lidé zde rozhodují sami za sebe, každý má vlastní hlas. Cohousing dokáže posílit sousedské vztahy na pozadí vlastní individuality.

Připravovaný projekt nedaleko Ostravy 42 bytových jednotek


Aby bylo společenství stále funkční a vztahy v něm udržitelné, měl by typologicky návrh cohousingu jako celek podporovat komunitní život. Charakter zástavby bývá nízkopodlažní (avšak nemusí - záleží na konkrétním projektu), vzdálenosti mezi objekty a soukromými prostory jsou odpovídající pro vytváření vztahů. Celý areál je navržen pro pěší provoz, parkování aut je umožněno pouze na jeho okraji. Každá domácnost má svoji soukromou plně zařízenou bytovou jednotku či domek a spoluvlastní společné prostory. Centrem aktivit je společenský dům. Nachází se v něm většinou jídelna, kuchyň a společenská místnost. Další možné prostory vycházejí z přání a možností spolumajitelů (tělocvična, relaxační místnost). Je možné integrovat i služby sloužící pro okolí (kadeřnictví, malé obchody). U senior cohousingu se v případě potřeby konkrétní komunity poměrně často objevuje i místnost pro ošetřovatelku.


Připravovaný projekt Okres Zlín 27 bytových jednotek


Objekty mezi sebou tvoří společné prostory pro setkávání obyvatel. Do tohoto prostoru jsou většinou obráceny předzahrádky jednotlivých domů. Každý objekt má ale i svojí soukromou zahrádku, orientovanou mimo společné prostory. Podle průzkumů jsou však soukromé zahrádky využívány méně než předzahrádky u společných cest. Při pěším provozu zde dochází k přirozenému potkávání lidí, čímž člověk dostává pocit přehlednosti, dozoru nad prostorem a bezpečí.

V zahraničí, je tento způsob bydlení jedním z hodně ceněných. U nás není tento typ bydlení příliš známý, tento způsob bydlení je velmi vhodný pro seniory. Takzvaný Senior cohousing lze pak chápat jako alternativu k domovům důchodců. Jedná se o bydlení ve vlastním, přirozeném sociálním prostředí s možností snadno přijít do společnosti lidí, což je velmi důležité pro duševní zdraví seniora.

Senior cohousing je určen nejen pro seniory ale již pro lidi od středního věku, kteří myslí na stáří. Cílem je přirozené stárnutí seniorů v jednom místě, které se stane jejich přirozeným domovem. Je to možnost jak se připravit na vlastní stáří strávené mezi přáteli. V těchto komunitách se prodlužuje doba, po kterou se člověk o sebe dokáže postarat, či si skupina lidí může vzájemně vypomoci.

Nutno zdůraznit, že cílem není segregace seniorů do komunit, ale jejich začlenění a podpora přirozené role ve společnosti, vnímání jejich vědomostí a životních zkušeností. Proto lze jistě cohousing pojmout i jako vícegenerační.

Cohousing se snaží zachovat to nejlepší ze života tradičních vesnických společenství našich předků a doplnit jej o současné znalosti o bydlení v 21. století.
(zdroj textu tzb-info.cz z přednášky Ing. arch. Davida Tichého - JKA cohousing)

Kontaktujte nás!

*
*
*
*
lname: phone: email: